Publicatie

Rapport Gevangen in schuld

Sandra Wolfsen
11 december 2014 | 1 minuut lezen

Het rapport Gevangen in Schuld van de Hogeschool Utrecht is in opdracht van de SVG (Stichting Verslavingsreclassering GGZ) gemaakt. Het rapport, een samenwerking tussen lectoren Nadja Jungmann (Schulden en Incasso) en Anneke Menger (Werken in Justitieel Kader), onderzocht de schuldenpositie van cliënten van de verslavingsreclassering. Maandag 1 december werd het rapport officieel gepresenteerd.

Gevangen in Schuld laat de omvang van de schuldenproblemen van reclasseringscliënten zien. De helft van hen kampt met een gemiddelde schuld van 23.000 euro. Een bedrag dat, met een inkomen dat veelal rond het bijstandsniveau zit, onmogelijk is terug te betalen. Dit zorgt voor grote problemen bij de re-integratie en resocialisatie. Een veelheid aan schuldeisers, dreiging van gijzelingen en het ontbreken van een beslagvrije voet hebben een directe invloed op het recidiverisico. Zo zorgen deze schuldenproblemen er voor dat de verslavingsreclassering haar werk minder effectief kan doen.

Het rapport laat ook zien dat een andere, meer integrale, aanpak van de schuldenproblematiek vereist is. De huidige oplossingen voldoen niet voor de reclasseringscliënten. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten gaat de SVG op zoek naar nieuwe oplossingen.  

1 document toegevoegd
Lid wordenContact