Publicatie

(Vroeg)hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Monique Kaasjager
1 mei 2014 | 1 minuut lezen

Een handreiking die duidelijk maakt dat de sociaal werker voor een goed functionerend AMHK een onmisbare schakel is. 

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) en de Algemene Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) worden samengevoegd tot AMHK’s, Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld. Deze nieuwe situatie geeft gemeenten de mogelijkheid om huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig, doortastender en integraal aan te pakken. 

De handreiking is gratis te bestellen via de webwinkel en in de bijlage te downloaden.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact