Publicatie

Sociaal werk en ggz: samen sterker voor een gezonde buurt’

30 december 2013 | 1 minuut lezen

Sociaal werk en ggz: samen sterker
De verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. In deze omslag verandert er veel in de AWBZ, het sociaal domein en de zorgverzekeringswet. Natuurlijk heeft dit ook gevolgen voor de samenwerking tussen professionals in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het sociaal domein. Voor welke uitdagingen plaatst dit de professional in welzijn en maatschappelijke dienstverlening die als generalist in de wijk werkt?

Tips
Dit artikel schetst de actuele ontwikkelingen in de GGZ en gaat in op de mogelijkheden, dilemma’s en knelpunten die daarbij spelen. Er worden tips gegeven hoe sociaal werkers hun positie kunnen vinden aanbod kunnen ontwikkelen dat aansluit op de eigen expertise in de samen-werking met de ggz.

Het artikel is geschreven vanuit het Programma Sociaal werk in de wijk en is bedoeld voor sociaal werkers en hun organisatie. Het is ook interessant voor partners in de ggz en gemeentelijke opdrachtgevers.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact