Publicatie

Informele zorg in Nederland

Monique Kaasjager
22 juli 2013 | 1 minuut lezen

Een literatuurstudie van het Sociaal Cultureel Planbureau naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg.
juni 2013

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd om onderzoek te doen naar de functie die de informele zorg kan spelen binnen de langdurige zorg. Als eerste stap in dit onderzoek heeft het scp verkend wat er op dit moment bekend is over die informele zorg. Deze publicatie laat zien dat veel Nederlanders zich al actief inzetten voor anderen, maar dat er ook grenzen zijn: lang niet iedereen wil zorg van het eigen netwerk ontvangen en lang niet iedereen wil en kan een ander hulp geven. Veel hangt ook af van de manier waarop professionele en informele hulp elkaar kunnen ondersteunen. Waar precies die grenzen liggen zal nog nader onderzocht moeten worden.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact