Publicatie

Investeren in samenwerking welzijn & zorg door gemeenten en zorgverzekeraars

5 juli 2013 | 1 minuut lezen

De MOgroep heeft onderzoek laten doen waaruit blijkt dat slim samenwerken in de wijk het welzijn van burgers verhoogt, en zorgkosten verlaagt. Burgers kunnen met de juiste begeleiding (langer) thuis wonen en doen minder snel een beroep op zorgvoorzieningen. Met minder hulpverleners, meer zelf op te pakken en steun van vrienden en familie. Ook heeft de MOgroep advies laten opstellen hoe deze samenwerking gestimuleerd en verankerd kan worden.

Het onderzoeksrapport Welzijn+Zorg = WinWin toont aan dat zorgvuldige preventieve oplossingen zorgkosten verlagen. Toch is investeren in deze manier van werken niet vanzelfsprekend, omdat de opbrengst van de investering niet terechtkomt bij de investeerder zelf. Het moet dus georganiseerd worden. Het adviesrapport Investeren aan de voorkant loont stelt dat gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren afspraken zouden moeten maken om deze investering in participatie en preventie concreet vorm te geven. Dat bespaart gemeenschapsgeld.

Ism Stade Advies en ZorgMarktadvies.

2 documenten toegevoegd
Lid wordenContact