Publicatie

Rapport Businesscase Meerwaarde online hulp

14 maart 2013 | 1 minuut lezen

De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is in mei 2011 een traject gestart om leden te ondersteunen bij het ontwikkelen van online hulpverlening. Daarbij heeft de MOgroep Stichting E-hulp.nl, kennis- en adviescentrum voor online hulp, ingeschakeld voor ondersteuning.

Businesscase
E-hulp heeft in 2012 in opdracht van het pluspakket AMW van de MOgroep een businesscase opgesteld voor online hulp in het (A)MW. Met een werkgroep van koplopers op het gebied van online hulpverlening zijn de kosten en baten van 'blended hulp (geïntegreerd aanbod van online en face-to-face hulp), in kaart gebracht.

Conclusies
Eén van de conclusies die getrokken konden worden: er zijn voldoende kansen om door de inzet van blended hulpverlening het bereik van de organisatie te vergroten en de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening te vergroten.
Wel vraagt dit van de organisatie:
- een doorontwikkeling van de werkwijze en methodiek van blended hulpverlening;
- een andere houding van medewerkers;
- een andere manier van klantbenadering en
- een andere manier van sturen op online begeleidingstijd en doorlooptijd.

Deze doorontwikkeling kan volgens de leden van de werkgroep gezamenlijk door de branche worden opgepakt door het opstellen van een ontwikkelagenda en opleidingsagenda, dat kan dienen als plan van aanpak.

Hierbij is het van belang om samenwerking te zoeken met de landelijke kennisinstituten en van belang om de uitvoeringspraktijk te betrekken bij het invullen en concretiseren van de ontwikkelagenda van blended hulp binnen het (A)MW.

In de bijlage vindt u het rapport.

2 documenten toegevoegd
Lid wordenContact