Publicatie

Bouwstenen sociale domein biedt inzicht in werk, zorg en participatie

3 december 2012 | 1 minuut lezen

De Divosa-verkenning ‘Bouwstenen voor het sociale domein’ biedt gemeenten en organisaties kennis voor de samenhang tussen de decentralisaties en de verknoping van zorg, participatie en werk. De verkenning  bevat cijfers over het gebruik van sociale regelingen en de overlap daarin, tips om mensen met problemen op meerdere leefgebieden te activeren en de eerste praktijkvoorbeelden van gemeenten.Divosa doet ook een aanbeveling: breng beschikbare kennis op dit terrein systematisch bij elkaar en zorg dat de resultaten van gemeenten vergelijkbaar zijn. Zo kunnen gemeenten continu leren en verbeteren. Zie de bijlage voor de publicatie.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact