Publicatie

Verbindingen leggen tussen werk, welzijn en zorg

29 november 2012 | 1 minuut lezen

Radar Advies heeft in opdracht van de ministeries van VWS en SZW de verkenning 'Winst door verbinden van werk, activering en maatschappelijke ondersteuning' opgesteld. Dit is gebeurd vanuit het idee dat participatie van mensen effectiever kan door het leggen van verbindingen tussen werk, inkomen, welzijn en zorg. In de bijlage is het rapport opgenomen.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact