Publicatie

Partnergeweld

22 oktober 2012 | 1 minuut lezen

Deze publicatie biedt een bondig overzicht van de aard en omvang van partnergeweld en van de factoren die ertoe kunnen leiden. Het gaat vaak om complexe situaties en dat maakt het inschatten van risico's niet eenvoudig. Meer inzicht in achtergronden en risicofactoren kan medewerkers van Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG's) en Vrouwenopvang helpen om een goede risico-inschatting te maken. De MOgroep was samen met de Federatie Opvang en GGD Nederland opdrachtgever voor deze studie, die scholingsmateriaal biedt voor de sector.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact