Publicatie

Help! Ik zie papa niet meer... - over Begeleide OmgangsRegeling van Humanitas

Annemie Kemps
8 oktober 2012 | 1 minuut lezen

Een kwalitatief onderzoek naar de motivaties van maatschappelijk werkers om al dan niet door te verwijzen naar de Begeleide OmgangsRegeling (BOR) van Humanitas bij conflictueuze (echt-)scheidingssituaties.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact