Publicatie

Handreiking Budgetbeheer in schuldhulpverlening

27 juni 2012 | 1 minuut lezen

Budgetbeheer is een van de instrumenten die gemeenten kunnen hanteren bij schuldhulp. Daarbij wordt iemand aangesteld die het budget van de cliënt beheert. Organisaties die de budgetbeheerders vertegenwoordigen, ervaren knelpunten bij de uitvoering van hun activiteiten.

Bijvoorbeeld bij het openen van rekeningen voor budgetbeheer bij banken. Bijkomend probleem is dat private budgetbeheerders alleen onder bepaalde voorwaarden gelden van derden in beheer mogen hebben. Omdat organisaties vaak niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen, worden zij beperkt in het uitvoeren van budgetbeheer.
De handreiking Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening gaat in op de ervaren problematiek en biedt, naast een analyse, oplossingsrichtingen voor gemeenten en budgetbeheerorganisaties binnen het huidige wettelijke kader. Bekijk ook de andere handreikingen die zijn ontwikkeld binnen het programma ‘Op weg naar effectieve schuldhulp’. zie www.effectieveschuldhulp.nl

1 document toegevoegd
Lid worden