Publicatie

AWBZ-zorginkoopgids 2013

18 juni 2012 | 1 minuut lezen

Zorg Nederland publiceert voor de tweede maal de inkoopgids voor AWBZ-zorg. Deze gids helpt zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij de jaarlijkse zorginkoop, vooral  van naturazorg bij zorginstellingen. De gids zorgt bovendien voor eenheid van taal in Zorgland en daarmee voor meer eenduidigheid en wederzijds begrip binnen de AWBZ-zorg.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact