Publicatie

Beleidsbrief minister Schippers Sport en Bewegen in de Buurt (nov 2011)

29 november 2011 | 1 minuut lezen

Minister Schippers van VWS stuurde op 14 november jl. haar brief met de uitwerking van het ‘Programma Sport en Bewegen in de Buurt’ aan de Tweede Kamer. Ze trekt 70 miljoen uit om mensen aan het sporten te krijgen. De MOgroep adviseert zijn leden om met (bestaande netwerken van) gemeente en lokale partners op het terrein van sport en bewegen in gesprek te gaan over hoe lokaal het bereik van sport en beweegaanbod voor burgers te vergroten.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact