Publicatie

Inventarisatie maatschappelijke steunsystemen in Nederland

Christiane Vermunt
8 november 2011 | 1 minuut lezen

Inventarisatie maatschappelijke steunsystemen in Nederland verschenen 8 oktober 2010

In opdracht van het platform Herstel Burgerschap is door Movisie en het Trimbosinstituut geïnventariseerd wat er al bestaat op dit vlak. Op het snijvlak van de GGz en het gemeentelijke Wmoterrein kan en moet goed worden samengewerkt om tot optimale participatie van deze groep burgers te komen. Al eerder spraken GGz Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een intentieverklaring af om het gebruik van Maatschappelijke Steunsystemen te bevorderen. Die afspraak wordt in het project ‘Herstel en burgerschap’ tot uitvoering gebracht.

2 documenten toegevoegd
Lid wordenContact