Publicatie

Van zorg naar participatie

Christiane Vermunt
8 november 2011 | 1 minuut lezen

De decentralisatie van de begeleiding van AWBZ naar Wmo biedt gemeenten unieke mogelijkheden om de ondersteuning voor mensen met beperkingen op een betere manier te gaan organiseren. Het gaat erom zorg en ondersteuning te vernieuwen, maar met behoud van het goede. Met de Wmo-manier van werken willen gemeenten onder meer de volgende resultaten bereiken: minder regeltjes en protocollen, meer eigen regie en maatwerk en zorg dichter bij huis,

De visie ‘Van zorg naar participatie’ is in opdracht van VNG en G32 opgesteld.

1 document toegevoegd
Lid worden