Publicatie

Brochure Samen school maken

18 oktober 2011 | 1 minuut lezen

brochure Samen school maken
16 november 2010

MOgroep W&MD neemt deel in het Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg (LPOJ). Dit platform heeft het initiatief genomen tot een brochure Samen school maken, met negen voorbeelden van hoe al in een vroeg stadium in en om de school hulp en ondersteuning kan worden geboden aan jeugdigen. De samenwerking richt zich op leerlingen die in het basisonderwijs zitten, op een school voor voortgezet onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De voorbeelden uit alle windstreken laten de kracht van georganiseerd samenwerken in zorgadviesteams in het onderwijs zien.Neem kennis van het belang van vroeghulp vanuit het maatschappelijk werk, de leerplicht, het jongerenwerk, de jeugdgezondheidszorg en de gespecialiseerde jeugdzorg.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact