Publicatie

Lobbybrief Schoolmaatschappelijk werk als basisvoorziening op elke school

18 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Schoolmaatschappelijk werk als basisvoorziening op elke school
16 november 2010

MOgroep W&MD pleit samen met de NVMW en het Servicepunt schoolmaatschappelijkwerk Rotterdam in een brief aan staatsecretaris Veldhuijzen en minister Bijleveld voor schoolmaatschappelijk werk als basisvoorziening op elke school. Ze stelt voor om de wetgeving voor Zorg in en om de school, de wetgeving voor de Centra voor jeugd en gezin en de Wet maatschappelijke ondersteuning (prestatieveld 2) uit te breiden met een verplichting voor gemeenten en onderwijs om lokale afspraken te maken over inzet en gezamenlijke structurele financiering van Schoolmaatschappelijk werk.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact