Publicatie

Overeenkomst maatschappelijk werk asielzoekers

18 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Menzis COA Administratie heeft, in samenwerking met MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, de inhoud van een overeenkomst voor het Algemeen Maatschappelijk Werk vastgesteld. MOgroep is hierbij als landelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de branche opgetreden. Gezamenlijk zijn afspraken gemaakt die hebben geleid tot de overeenkomst voor 2010.

Uitgangspunt in de overeenkomst voor het Algemeen Maatschappelijk Werk is dat er voldoende zorg en de juiste zorg wordt geregeld. Gezien de specifieke doelgroep is de hoeveelheid zorg die landelijk is ingeschat, het drievoudige van de reguliere zorgvraag. Voordeel van deze nieuwe overeenkomst is dat er nu vraaggericht en niet aanbodgericht wordt gewerkt. Daarnaast krijgen instellingen alle inspanningen betaald, maar wordt er niet meer betaald voor niet geleverde zorg.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact