Publicatie

Bijeenkomsten Internethulpverlening leden MOgroep

17 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Hulpverlening via internet is in ontwikkeling. Niet alleen hebben inmiddels alle AMW organisaties een website die ook als ‘nieuwe voordeur’ kan fungeren. Ook online hulpverlening neemt een flinke vlucht.

Om die reden organiseerde de MOgroep W&MD ledenbijeenkomsten in 2010 en 2011, waarin actuele initiatieven werden gepresenteerd en ervaringen uitgewisseld met het toepassen van internet in de hulpverlening. Bijgaand de diverse presentaties.

Inmiddels is er een platform van leden actief die verder uitwisselen en ontwikkelen op dit thema, zie Groepen.

7 documenten toegevoegd
Lid wordenContact