Publicatie

Coordinatie van zorg

17 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Sommige gezinnen hebben problemen op meerdere terreinen, waardoor meerdere hulpverleners betrokken zijn. Hier is coördinatie van zorg essentieel. Met de komst van de Wmo en de CJG's zijn de gemeenten hiervoor verantwoordelijk.

De notitie Coördinatie van zorg in theorie en praktijk
van PJ Partners is een momentopname (2009) met ervaringen van beroepskrachten en bedoeld als inspiratiebron voor lokale partners.

De handreiking Een kwestie van goed regelen van JSO (2008) gaat over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching. Het helpt instellingen en overheden bij de vormgeving en implementatie van coördinatie van zorg.

2 documenten toegevoegd
Lid wordenContact