Publicatie

A)MW in de centra voor jeugd en gezin, aanzet tot modulen

17 oktober 2011 | 1 minuut lezen

(A)MW in de centra voor jeugd en gezin, aanzet tot modulen
02 februari 2010

Deze notitie is bedoeld voor mensen die zich willen oriënteren op de in ontwikkeling zijnde Centra voor Jeugd en Gezin en de rol die het Algemeen Maatschappelijk Werk in deze centra kan vervullen.

De modulaire beschrijving van het aanbod van het AMW in de CJG's biedt de mogelijkheid om het AMW te profileren naar mogelijke samenwerkingspartners in de CJG's en naar de gemeente. Omdat de CJG's nog sterk in ontwikkeling zijn, is gekomen tot een aanzet van modulen en wordt mogelijk over een jaar bekeken of actualisering van deze aanzet nodig is.

meer informatie: www.movisie.nl/transparantaanbod

1 document toegevoegd
Lid wordenContact