Publicatie

Alert4you

14 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Binnen het Alert4You-project wordt gepoogd om mede op basis van drie pilots een „practice-based model te maken dat landelijk overdraagbaar is. Alert4you richt zich op versterking van de signalering door kinderopvang ism jeudzorg. Alert4you richt zich in deze pilots op samenwerking tussen kinderopvang en opvoedexperts en doet onderzoek naar best practices in de Nederlandse situatie. Deze drie proefprojecten zijn begin 2009 gestart. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de proefprojecten van Alert4You onder de loep genomen met interviews en panelsessies met medewerkers en leidinggevenden. Ook is schriftelijk materiaal vanuit het Alert4You-project geanalyseerd.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact