Publicaties

VNG en NJI gaan outcome jeugdhulp vergelijkbaar maken

De mate waarin outcome nu wordt gemeten binnen de jeugdhulp verschilt sterk tussen sectoren. Daarnaast verschillen ook de instrumenten die men hiervoor gebruikt. VNG en NJi hebben het initiatief...

Van de straat programmaserie op de radio

Deze serie over zwerfjongeren was van 21 t/m 24 december 2015 elke ochtend te horen in De Ochtend, (KRO-NCRV op Radio 1). Terugluisteren kan.

Jongerenwerk in beeld

Publicatie voor partners in de wijk.

Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts?

Moet of kan de gemeente na verwijzing door huisarts en beoordeling door jeugdhulpaanbieder nog een besluit (beschikking) in de zin van de AWB nemen?

Online tools voor de jeugdprofessional

www.dejeugdprofessional.info Jeugd en gezin te versterken door online te werken.

Boek Jeugdhulp en jeugdbeleid

Het boek Jeugdhulp en jeugdbeleid, lokale zorg voor kinderen na 2015, zal uitkomen op 8 oktober 2014 Schrijver: René Clarijs Prijs: € 29.90

Samenstelling IKC-KOPgroep politiek vernieuwd

De Kopgroep van wethouders van de VNG voor de integrale Kindercentra (IKC) is na de gemeenteraadsverkiezingen aanzienlijk vernieuwd.

Video beleidsinformatie Jeugdhulp

Animatievideo beleidsinformatie jeugdhulp

Jeugd- en Gezinsteams. De tussenevaluatie.

Zes proeftuinen en 13 gemeenten van Holland Rijnland.

handreiking ‘Kinderen en jongeren met een beperking; van AWBZ naar Jeugdwet’

Update van de handreiking ‘Kinderen en jongeren met een beperking; van AWBZ naar Jeugdwet’. Vooral het nieuwe schema met de verdeling jeugdwet/Wlz/Zvw is hierin van belang. Deze...
1 link toegevoegd
Lid wordenContact