Een sterke sociale basis in wijken en buurten

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker: daar leef je en moet de omgeving veilig en prettig zijn. Daar groei je op, ontmoet je mensen en kun je samen werken aan je gezondheid en sociale netwerk. 80% van de ouderen met dementie woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In hun buurt moeten zij laagdrempelige ondersteuning vinden om hun welzijn en de leefbaarheid van de buurt op peil te houden. Het sociaal werk speelt daar een grote rol in: het organiseert ontmoeting en dagbesteding, brengt bewoners met elkaar in contact, schakelt op maatschappelijke vraagstukken met bewoners, hulpverleners en organisaties. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet; woningcorporaties voor woningen en het sociaal werk voor ondersteuning. In buurtteams, wijkteams, vanuit het buurthuis, op straat: overal moet worden samengewerkt aan de wijk. Sociaal werk is de spil in wijkaanpak.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Een probleem komt nooit alleen. Daarom werken sociaal werkers integraal, stap voor stap. en uitgaand van 'wat kan wel'. Zo herstellen ze bestaanszekerheid, helpen ze en denken ze mee over armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtscheidingen, vereenzaming en integratie. 

Sociaal werkers werken samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers, huisarts, politie en wijkverpleging en ervaringsdeskundigen. De sociale basis zijn we samen: professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Sinds de decentralisatie in 2015 van veel zorgtaken naar gemeenten, gaat de transformatie door: richting een sterke sociale basis in buurten. 

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Dora kan niet zonder SWOVE

Sinds haar dochter vier jaar geleden overleed, belandde Dora Roubos langzaam maar zeker in een neerwaartse spiraal. Ze at steeds...

Nieuws |

Kenniscentrum Maatschappelijke Stage

Van Bijsterveldt opende eind oktober 2011 het Kenniscentrum Maatschappelijke Stage door symbolisch een plant water te geven. In...

Nieuws |

Den Haag: alle bijstandgerechtigden doen iets voor hun uitkering

Alle Haagse bijstandsgerechtigden moeten iets gaan doen voor hun uitkering. In 2013 start de gemeente Den Haag met een nieuwe...

Nieuws |

Superdag voor kinderen onder armoedegrens

Stichting Intentio houdt dinsdag voor het eerst een Superdag voor Almeerse kinderen die onder de armoedegrens leven. De Superdag...

Nieuws |

Video-impressie regiobijeenkomsten begeleiding in Wmo

Ongeveer 150 wethouders bezochten vorige maand de drie regiobijeenkomsten 'Begeleiding in de Wmo'. Van de bijeenkomst in...

Nieuws |

Leven in arme wijken van Rotterdam is ongezond

Rotterdam is een ongezonde stad om in geboren te worden en om in te leven. Deze conclusie trekken onderzoekers van het Erasmus MC...

Nieuws |

MOgroep steunt manifest vrijwilligers NOV

In het manifest ‘Cement voor een sterk gebouw’ roept Vereniging NOV de regering op om afspraken te maken ter...

Nieuws |

Jongeren Woenselse Heide nemen voortouw om wijk te stabiliseren

Ouderen in Woenselse Heide in contact brengen met de jongeren.
Dat is één van de doelstellingen van het...

Nieuws |

45.000 overbelaste scholieren


Dinsdag 11 oktober

Hoe voorkomen we dat scholieren overbelast raken? Veertien procent van de Arnhemse scholieren in...

Nieuws |

VMBO-scholieren koken voor mantelzorgers

VMCA wint innovatieprijs met Icook 4 you

De Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) heeft gisteravond de VGZ...

Lid wordenContact