Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Nieuws |

Medewerkerstevredenheidsonderzoek via een app

Op een moderne manier de medewerkerstevredenheid meten? Dat kan nu met de app Everybody FRANK. Als sociaalwerkorganisatie krijg je nu het...

Nieuws |

Terugblik Jaarcongres Sociaal Werk 2022: zelfbewust naar de toekomst

Na twee jaar kon het eindelijk weer: écht live bij elkaar komen tijdens het Jaarcongres Sociaal Werk 2022, georganiseerd door Sociaal Werk...

Nieuws |

Pleidooi voor continuïteit: essay 'Het geheim van de lange relatie'

Radboud Engbersen (Movisie), Thijs Jansen (Stichting Beroepseer) en Rienk Janssens (VNG) pleiten voor continuïteit als...

Nieuws |

Onderzoek: vrijwillig kinder- en jongerenwerk van onschatbare waarde

Het vrijwillig kinder- en jongerenwerk in Nederland is van onschatbare waarde: wekelijks krijgen zo’n twee miljoen kinderen via deze weg een...

Nieuws |

Stand van zaken actualisatie functiegebouw

In het cao-akkoord is afgesproken om het functiegebouw van de Cao Sociaal Werk te actualiseren. Het huidige functiegebouw dateert van begin...

Nieuws |

De Telegraaf: stille armoede en de kracht van sociaal werk

Duurdere boodschappen, een hoge energierekening… steeds meer Nederlanders komen financieel in de knel. Hoe dit ingrijpt in de levens van...

Nieuws |

Structurele maatregelen tegen bestaansONzekerheid

Sociaal Werk Nederland maakt deel uit van de ArmoedeCoalitie. Deze coalitie maakt zich hard voor de bestaanszekerheid van inwoners in...

Nieuws |

Cao-uitleg Ouderschapsverlofregeling

We merken dat er tijdens de OPOF een misverstand is opgetreden bij de uitleg van het cao-artikel over de vergoeding van het ouderschapsverlof....

Nieuws |

Voldoende betaalbare woningen: Een thuis voor iedereen

Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ heeft als doel te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor iedereen, met een evenwichtige...

Nieuws |

Online ledenbijeenkomst: versterking samenwerking psychische zorg

Meld je aan voor deze bijzondere online bijeenkomst op 9 juni a.s. voor leden van Sociaal Werk Nederland, de Nederlandse ggz, de...

Lid wordenContact