Nieuwsbericht

Motie armoedebestrijding bij gezinnen aangenomen

19 december 2011 | 1 minuut lezen

Gemeenten moeten een ambitieus programma op gaan stellen om de armoede in gezinnen met kinderen terug te dringen, met speciaal aandacht voor achterstanden in taal –en ontwikkeling en schooluitval. Tweede Kamerleden van Hijum (CDA) en Spekman (PvdA) hebben hiervoor een motie ingediend. In de motie wordt dit programma een onderdeel van het ESF programma 2012-2014 Sociale inclusie en armoedebestrijding. De MOgroep heeft in een brief Tweede Kamerleden al gewezen op de mogelijkheden van armoedebestrijding via onder andere het Centrum Jeugd en Gezin, jeugdwerk en peuterspeelzalen.

Bijlagen

Lid wordenContact