Nieuwsbericht

Andere registratie voortijdig schoolverlaters

14 december 2011 | 1 minuut lezen

Het aantal voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar 25 duizend zijn. Dat schrijft minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs in een brief aan de wethouders van de Regionaal Meld- en Coördinatiepunt-regio's (RMC's) over de verscherpte aanpak van schooluitval van 2012 tot 2015.  Bij het toekennen van subsidies wordt voortaan gewerkt met een procentuele norm: het percentage nieuwe schoolverlaters in een schooljaar ten opzichte van het aantal leerlingen in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Er komen daarbij verschillende normen voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.  Door een nieuwe registratiemethode worden jongeren die onterecht als voortijdig schoolverlater staan geregistreerd uit de tellingen gehaald. Dat zijn bijvoorbeeld jongeren die particulier onderwijs gaan volgen of een vrijstelling hebben gekregen.  http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=111597

Lid wordenContact