Nieuwsbericht

Nieuwe aanpak om voortijdig schoolverlaten te voorkomen

9 december 2011 | 1 minuut lezen

Het ministerie van OCW heeft de wethouders van de RMC-regio’s per brief geïnformeerd over de nieuwe aanpak om voortijdig schoolverlaten (VSV) te voorkomen. Het  kabinet heeft de doelstelling voor het tegengaan van voortijdige schooluitval aangescherpt tot maximaal 25.000 VSV-ers per jaar (was 35.000). Het is de bedoeling dat in maart 2012 de ondertekening plaatsvindt van de nieuwe VSV-convenanten 2012-2115.http://www.vng.nl/smartsite.dws?ch=DEF&id=111597

Lid wordenContact