Nieuwsbericht

Opvang uitgeprocedeerde gezinnen inhumaan

29 november 2011 | 1 minuut lezen

De huisartsen die in Katwijk spreekuur houden in het lokale asielzoekerscentrum hebben de samenwerking opgezegd met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zij vinden dat er onzorgvuldig met de oude en nieuwe asielzoekers op de locatie in Katwijk wordt omgegaan. Volgens de artsen was er geen sprake van een fatsoenlijke overdracht van medische dossiers van mensen met psychische en medische problemen. De MOgroep onderhoudt contact met Menzis en het COA over de uitvoering van maatschappelijk werk op AZC's. http://content1c.omroep.nl/bc3b6e8dd2dfd56be8f64ccd8dc64f8a/4ed4b48d/nos/docs/20110729_ReactievanuitMenzisGCA.pdf http://nos.nl/artikel/308230-opvang-uitgeprocedeerde-gezinnen-inhumaan.html

Lid wordenContact