Nieuwsbericht

Gezocht: Samenwerkingsexperimenten Bewoners en sociaal werk – samen voor de buurt

11 juni 2021 | 4 minuten lezen

Bewonersinitiatieven nemen een steeds grotere rol in hun eigen buurt. De betrokkenheid en inzet van bewoners levert nieuwe antwoorden op voor maatschappelijke vraagstukken. Dat is voor andere partijen zoals sociaalwerkorganisaties soms wennen. Bewoners en beroepskrachten werken beiden aan verbinding en veerkracht in de lokale gemeenschap. Een goeie samenwerking vanuit aanvullende rollen tussen bewonersinitiatieven en sociaal werkers kan veel betekenen voor een buurt. Maar samenwerken in de buurt gaat niet altijd makkelijk. Er leven beelden als “Wie neemt er verantwoordelijkheid, kunnen de bewoners het wel, wie is in de lead, neemt het sociaal werk het niet van ons over en wat als een bewonersinitiatief weer stopt?” Herkenbaar?    
 

In juli 2021 doet het VSBfonds samen met LSA Bewoners, Sociaal Werk Nederland, Krachtproef en Verdiwel een oproep.  We zijn op zoek naar experimenten rond de lokale samenwerking tussen bewonersinitiatieven en sociaalwerkorganisaties. We willen graag een aantal experimenten (financieel) mogelijk maken, om met elkaar te leren hoe bewonersinitiatieven en sociaalwerkorganisaties aanvullend kunnen zijn en samen meer van betekenis kunnen zijn voor de buurt

Heb je een idee voor zon samenwerkingsexperiment? Dan spreken we je graag in een consultatiegesprek Deze (online) bijeenkomsten vinden plaats op maandag 21 juni, dinsdag 22 juni en donderdag 24 juni 2021

Iedere bijeenkomst worden afgetrapt met een korte inleiding en uitwisseling van ervaringen. En we vertellen meer over de oproep en het ondersteuningspakket waarmee we de geselecteerde experimenten willen faciliteren. 

Aanmelden voor een van de cosultatiegesprekken kan hier

Je kunt je via deze link aanmelden voor één van de bijeenkomsten. Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvang je een digitale link.  

ContactLid worden