Nieuwsbericht

Onderzoek en bevorderen van Veilige mobiliteit van ouderen

9 april 2021 | 1 minuut lezen

RadarAdvies heeft een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de gemeente veilige mobiliteit van ouderen kan stimuleren door een betere verbinding met het welzijnsbeleid met als doel het aantal verkeersslachtoffers onder ouderen, die zelfstandig thuis wonen, te verminderen.

Er start binnenkort in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een vervolgonderzoek naar het versterken van de veilige mobiliteit van ouderen. Ze richten zich daarbij met name op de verbinding tussen fysiek en sociaal domein. De doelstelling is om het aantal verkeersslachtoffers onder ouderen die zelfstandig thuis wonen te verminderen.
Verkennend onderzoek
Er is eerder al een verkennend onderzoek gedaan (zie het rapport), dat leidde tot de volgende aanbevelingen voor versterking van de aanpak op lokaal niveau:

  1. Zet in op bewustwording over het probleem bij ouderen en bij professionals.
  2. Sluit aan op al bestaande thema’s in het sociaal domein zoals eenzaamheid en het versterken van zelfstandigheid.
  3. Maak de al bestaande (landelijke) instrumenten bekender en beter beschikbaar.
  4. Faciliteer uitwisseling van kennis en best practices tussen gemeenten.
  5. Help het sociaal en fysiek domein een brug te slaan.

In het vervolgtraject dat nu van start gaat wil het ministerie deze aanbevelingen concretiseren naar een praktische uitvoering. Zodat lokale overheden en professionals handelingsperspectief hebben voor de aanpak van veilige mobiliteit van ouderen. In dit verband wordt ook Sociala werk Nederland betrokken en zal er een aantal gesprekken wordne gevoerd met landelijke en lokale organisaties en overheden. Ook start een netwerk voor kennisuitwisseling met (lokale) partijen uit het fysiek en sociaal domein.

Download 'Veilige mobiliteit van ouderen'

PDF document | 25 pagina's | 3,8 MB

Rapport | 18-11-2020

Lid worden