Goed voorbeeld

MySchool- Coachzz: vermindering schooluitval met een goed getrainde peercoach uit mbo of hbo.

Op donderdag 8 oktober is een geslaagde poging gewaagd om mensen vanuit diverse disciplines binnen zorg en welzijn in de regio Amsterdam met elkaar in contact te brengen en te laten discussiëren met jongerencoaches en elkaar over de VSV-problematiek. VSV-problematiek betreft jongeren die ‘voortijdig school verlaten’, een problematiek die vooralsnog beter beheersbaar blijkt te zijn dan menigeen had hopen en durven vermoeden. Deze miniconferentie werd georganiseerd door DOCK die vanuit eigen geledingen een P2P-coachingproject onder de naam MySchoolCoachzz op de markt heeft gebracht. Deze dag stond in het teken van het delen van ervaringen met netwerkpartners en het activeren van verdere samenwerkingsverbanden, het opdoen van kennis en verder verdieping in de materie via de weg van het gesprek en een opgezette discussie.

Voor deze conferentie waren speciaal uitgenodigd:

  • Saskia Groenewoud (portefeuillehouder stadsdeel Noord),
  • Bastiaan Smits (directeur MBO college Noord en Westpoort, ROC van Amsterdam, 
  • Marcel Mathijssen (plaatsvervangend directeur MOgroep, brancheorganisatie Sociaal werk),
  • Marleen Beumer (programmadirecteur OK-teams Amsterdam)

Onder leiding van de peercoaches gingen zij in gesprek over wie in de VSV-problematiek in probleemoplossend opzicht verantwoordelijk is en hoe deze verantwoordelijkheid (beter) vormgegeven kan worden. 

Schooluitval is binnen grote steden een groot probleem. Het missen van een startkwalificatie verkleint kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk en vergroot het risico van afglijden in de criminaliteit.

In 2013 is DOCK gestart in Amsterdam Noord met het innovatieve project MySchoolCoachzz. Hierin koppelen wij vo en mbo leerlingen met een hoog risico op schooluitvalaan een goed getrainde peercoach uit het mbo of hbo onderwijs. Het project is zeer succesvol; van de in totaal 142 deelnemers is niemand uitgevallen. Hierdoor heeft het project zich ook uitgebreid naar stadsdeel Nieuw-West en Zuidoost. Met MySchoolCoachzz werken wij preventief. Jongeren die dreigen uit te vallen koppelen wij aan een coach. Hiermee voorkomen we uitval en de problemen die daarmee gepaard gaan.

Dat de methode werkt wordt bevestigd door het onderzoek 'Hij kent de straat' van de DSP-groep. Conclusie: met dit project wordt in een kort tijdsbestek dreigend schooluitval voorkomen. De risicoleerlingen leren vaardigheden die ertoe bijdragen dat zij de opleiding succesvol afronden. We zien dat de risicoleerlingen meer zelfverzekerd zijn en met vertrouwen hun onderwijscarrière vervolgen. Bij een flink aantal jongeren is ook hard gewerkt aan hun gedrag.

Bijlagen

Details

Geplaatst op: 20 oktober 2015 - 12:11
Geplaatst door:
Lid wordenContact