Goed voorbeeld

Futureproof

Futureproof is een plek voor jongeren die door sociaal-emotionele-en gedragsproblemen niet goed mee kunnen komen op school. Ze leren er vaardigheden, bouwen aan zelfvertrouwen en doen kennis op om zich positief te gedragen. Dit om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en om Futureproof te worden: klaar voor de toekomst.

Ze leren via werkervaringsplekken, trainingen, talentontwikkeling en worden ondersteund door een buddy.

Jongeren zien daardoor wat ze kunnen en willen. De aanpak is gericht op ondersteunen, richting geven en positieve ervaringen opdoen.

 En mèt resultaat

  • Jongeren weten waar hun kracht ligt en hebben vaardigheden, gedrag en emotionele bagage om goed mee te komen op school en in de maatschappij.
  • Na een jaar hebben 40 van de 50 jongeren het traject positief doorlopen.
  • Het sociaal rapport van de jongeren laat gemiddeld een 7 zien.
  • De jongeren ervaren zelfvertrouwen en weten wat ze in de toekomst willen doen.
  • De druk op het onderwijs is verkleind. Jongeren gedragen zich beter in de klas.
  • De leefsituatie van jongeren is verbeterd.

 

Bekijk de bijgaande folder voor veel meer informatie over Futureproof.

Futureproof is een project van De Schoor, Welzijnswerk Almere.

Bijlagen

Details

Geplaatst op: 22 oktober 2013 - 12:17
Geplaatst door:
Monique Kaasjager
Lid worden