Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Nieuws |

Betere toegang tot sociaaljuridische hulp: wat is er nodig?

Laagdrempelige sociaaljuridische ondersteuning. Maar ook: kwetsbaarheid en rechtvaardigheid. Wat betekent rechtsbescherming eigenlijk? Wat is...

Nieuws |

Preventie en sociale basis: tijdig in gesprek over GALA en SPUK

In de zomer berichtten we over het voornemen van het ministerie van VWS om per 2023 een aantal uitkeringen voor gemeenten gericht op het...

Nieuws |

Pleidooi voor eco-sociale benadering sociaal werk

Dagelijks ervaren we de directe en indirecte gevolgen van de ecologische crisis. Een crisis die, zoals wel vaker, de mensen in kwetsbare...

Nieuws |

Begrotingsdebat SZW: regels bijstand versoepeld

Afgelopen dinsdag en donderdag vond in de Tweede Kamer de begrotingsbehandeling plaats van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

Nieuws |

Werkbezoek Minister Weerwind: ‘Vertel wat je doet, zoek samenwerking’

Om meer te leren over het werk van sociaal raadslieden en te horen voor welke uitdagingen en belemmeringen zij staan, bracht minister Franc...

Nieuws |

Eerste hulp bij online fraude

Vandaag werd een internationale bende opgerold op het gebied van helpdeskfraude. Steeds meer mensen vallen ten prooi aan online oplichting. En...

Nieuws |

Collectieve zorgverzekering 2023

Ook dit jaar geeft Sociaal Werk Nederland in samenwerking met Aon werkgevers de mogelijkheid hun medewerkers een collectieve zorgverzekering...

Nieuws |

Professionele besluitvorming versterkt vakmanschap

Onlangs organiseerden Sociaal Werk Nederland en Movisie een verdiepingsbijeenkomst over het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. Centraal stond...

Nieuws |

Laatste oproep ALV: aanmelden kan tot 28 november

Het ene akkoord na het andere wordt gesloten en hoewel ze verschillende aandachtsgebieden hebben ligt de oplossing veelal in preventie binnen...

Nieuws |

300 miljoen rijkssteun voor compensatie (energie)kosten

Veel van onze leden zien zich geconfronteerd met sterk gestegen energierekeningen, bijvoorbeeld voor de stookkosten van buurthuizen en...