Nieuwsbericht

Corona: vrijwilligers, vrijwillige inzet

23 maart 2020 | 2 minuten lezen

Is er overzicht nodig en zo ja welk overzicht dan? 
De bereidheid tot inzet voor de ander is overweldigend. Dat is verwarmend, maar ook wat verwarrend. Overweldigend zijn alle initiatieven zelf, maar ook alle initiatieven om deze inzet weer te bundelen en overzichtelijk te maken. Is het 1000 initiatieven laten bloeien of vooral met elkaar lokaal, wijk-buurt-stadsgericht samenwerken?  

Alle plaatselijke bundelingen onder één samenwerkingsadres:

Een zeer kleine inventarisatie van andere initiatieven:

Vele, vele anderen
Maar soms zijn er in stad of regio al meerdere platforms: 
Corona Durf te vragen/helpen Brabant
Crew against Corona Den Bosch
Corona ‘s-Hertogenbosch
Coronahulp ’s-Hertogenbosch
Coronahulpgroep Noord Brabant
Op afstand moeilijk te oordelen of dit elkaar aanvult of beconcurreert?  Alle bedoelingen zijn van waarde, maar mogelijk is bundeling waardevoller.

Meer voorbeelden vind je op de website van de NOV, hier.