Nieuwsbericht

Contracten en corona – VNG: betaal de aanbieders door!

18 maart 2020 | 1 minuut lezen

Hoe moet je als aanbieder, zoals de gemeenten,  omgaan met afspraken en contracten tijdens de coronacrisis? De VNG heeft daarover op 18 maart in de ledenbrief de volgende oproep gedaan:

Samenwerkingspartners van branches van aanbieders van maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wordt gevraagd om zich te houden aan de volgende landelijke richtlijn:

1 - Behoefte aan duidelijkheid
 Zowel bij aanbieders als gemeenten is er enige onduidelijkheid ontstaan hoe in deze situatie om te gaan met afspraken en contracten van aanbieders. Momenteel zijn 
 gemeenten niet allemaal eenduidig richting aanbieders. Een vaste lijn kan rust geven. We roepen gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven
 betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft. 


2 - Compensatie voor gemeenten
 Wij – de VNG-  zijn in gesprek met het Rijk over de vergoeding door het Rijk van eventuele extra kosten die gemeenten hierbij maken. De zorgverzekeraars hebben eenzelfde
 soort afspraak met het Rijk.  Een besluit over vergoeding zal de komende dagen verder worden uitgewerkt. U ontvangt daarover zo spoedig mogelijk nadere informatie.

U vindt dit berecht ook hier, op de website van de VNG.