Nieuwsbericht

Subsidie voor werkgevers met medewerkers met langdurige covid klachten

15 juni 2022 | 1 minuut lezen

Het kabinet heeft een subsidieregeling voor werkgevers om zorg- en welzijnsmedewerkers die twee jaar na hun COVID-besmetting nog steeds klachten hebben, langer in dienst te houden. Aanvragen van de subsidie kan van 15 juni tot en met 31 juli 2022.

Tijdens de pandemie is vanuit de overheid een beroep gedaan op zorg- en welzijnsmedewerkers om aan het werk te blijven, ondanks dat nog weinig bekend was over hoe veilig te werken met het virus. Sommige zorg- en welzijnsmedewerkers zijn langdurig ziek geworden door COVID-19. Inmiddels, twee jaar na de start van de COVID-pandemie, kunnen de eerste zorg- en welzijnsmedewerkers met langdurige klachten na een COVID-besmetting een uitkering aanvragen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia).

Tegelijkertijd is er een tekort aan personeel, waardoor behoud van personeel gewenst is. De kosten die werkgevers nu al hebben door het hoge ziekteverzuim zullen voor veel werkgevers een financiële drempel zijn om voor medewerkers die langdurig ziek zijn geworden na het tweede ziektejaar het loon te blijven doorbetalen. De wens om zorgmedewerkers die langdurig ziek zijn door klachten na een COVID-besmetting voor de zorg en welzijn te behouden, heeft geleid tot de Subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgwerknemers.

Voorwaarden
Met de subsidieregeling worden werkgevers gestimuleerd om een verlengde loondoorbetaling af te spreken. Tijdens de verlengde loondoorbetaling kan de re-integratie van de medewerkers worden gecontinueerd zodat de medewerker kan blijven werken aan herstel en re-integratie. Het doel is om de medewerkers te behouden voor de sector zorg en welzijn. De voorwaarden zijn:

  • Er kan subsidie worden aangevraagd voor de langdurig zieke werknemer voor wie de eerste ziektedag in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 ligt;
  • van wie het UWV de loondoorbetaling op verzoek van de zorgaanbieder en de werknemer met minimaal 6 maanden heeft verlengd;
  • en het UWV deze vrijwillige loondoorbetaling heeft bevestigd.

De subsidie bedraagt € 1.100 per maand voor elke maand waarin de loondoorbetalingsperiode is verlengd (minimaal 6 en maximaal 12 maanden) en kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 juli 2022. 

Aanvragen
Voor het aanvragen van vrijwillige loondoorbetaling klik hier.  
Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie klik hier.