Laatste nieuws van alle thema's

Nieuws |

Kamerbrief in reactie op oproep Armoedecoalitie over corona

Staatssecretaris Van Ark reageert op de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie om de financiële gevolgen van de...

Nieuws |

VNG-pagina coronavragen en antwoorden

Vindplaats voor informatie rond corona-gemeente. Voorbeeld: Hoe moet ik als gemeente omgaan met lopende aanbestedingen in het...

Nieuws |

Nu 10.000 woonplekken voor dakloze mensen

Leger des Heils start campagne ‘Thuisblijven, hoe dan?!’ Mensen van straat te halen is urgen; opvang is overvol en...

Nieuws |

Geen huisuitzettingen, wel verlenging van tijdelijke huurcontracten

Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden. Dat vinden minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen en de...

Nieuws |

Financiële duidelijkheid over jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning en continuïteit

Regeling met afspraken tussen de ministeries en de VNG over het waarborgen van financiële zekerheid voor...

Nieuws |

Ouders lopen weg - teruggave ouderbijdrage ook bepleit voor niet-KOT-ouders

Urgente aanbevelingen voor de SZW, OCW, BZK en de VNG: peuteropvangorganisaties zien ouders opzeggen wegens ouderbijdrage

Nieuws |

Overvraagd - Stimuleringsregeling E-health thuis ook voor sociaal werk

Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19.

Nieuws |

Website MKB-Nederland met corona-informatie

....met voortdurend nieuwe updates en alle actuele informatie op een rij voor werkgevers

Nieuws |

Corona: vrijwilligers, vrijwillige inzet

Hoe hou je overzicht? Door de bomen het bos.....zo doen we dat in het land

Nieuws |

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties: het betreft het verschil tussen het factuurbedrag en...

ContactLid worden