Nieuwsbericht

Handreiking & nieuwe Aanwijzing buurt-/dorpshuizen en wijkcentra

10 november 2020 | 2 minuten lezen

Op 4 November is een Kamerbrede motie aangenomen die het kabinet verzoekt geen generieke sluiting van buurt-/dorpshuizen door te voeren tijdens de coronacrisis. De overweging hierbij is dat o.a. buurthuizen een belangrijke plek zijn voor (kwetsbare) mensen (waaronder ook jongeren) voor sociaal contact, maar ook voor zelfontwikkeling.

Sociaal werk wordt  als cruciale sector geacht op veilige wijze laagdrempelig toegang te blijven bieden aan bewoners voor hulp, ondersteuning en het tegengaan van eenzaamheid. 

Om uitvoering te kunnen geven aan deze motie heeft het ministerie van VWS in samenwerking met onder meer Sociaal Werk Nederland een aantal randvoorwaarden op papier gezet. Met deze handreiking kunnen buurthuizen de komende weken op een veilige manier openblijven voor besloten, georganiseerde activiteiten en individuele ondersteuning.
U vindt de handreiking, de door de minister getekende aanwijzing hieromtrent en een Q&A met meestgestelde vragen onder aan dit artikel in de bijlagen.

Kwetsbare personen
Het gaat in het bijzonder om de volgende personen:

 • Ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking, dak- en thuislozen, mensen met psychische problematiek en mensen die eenzaam zijn.

Individuele ondersteuning
Individuele (maatschappelijke) ondersteuning blijft mogelijk aan kwetsbare personen, mits ook dit op afspraak gebeurt en geen inloopkarakter kent. Hierbij valt te denken aan schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk tussen een individu en maximaal 1 persoon, behorende tot een kwetsbare groep. Dit is ter beoordeling aan de professional.

Wat is een besloten en georganiseerde activiteit?
Het volgende wordt hieronder verstaan:

 • Het is van tevoren duidelijk wie komt via registratie vooraf waarbij vastgesteld wordt of iemand Covid-19 klachten heeft of niet (dit heet triage). Alleen mensen zonder klachten kunnen langskomen en deelnemen. Zie voor de gezondheidscheck bijlage 1 hieronder.
 • Het is niet mogelijk de locatie te bezoeken zonder registratie vooraf
 • Het betreft een activiteit voor kwetsbare personen uit een van de bovengenoemde groepen.
 • De activiteit is vooraf gepland en georganiseerd en het is geen spontane bijeenkomst.
 • Er is één persoon aangewezen die fungeert als aanspreekpunt van de activiteit.

Randvoorwaarden
Om de besloten en georganiseerde activiteit veilig te laten verlopen en besmettingen te voorkomen dient aan de volgende randvoorwaarden voldaan te worden:

 • Alle basis-hygiënerichtlijnen van het RIVM worden nageleefd: iedereen houdt 1,5 meter afstand en wast frequent zijn/haar handen.
 • Er zijn voldoende desinfectiemiddelen aanwezig en alle bezoekers desinfecteren bij binnenkomst de handen.
 • Alle bezoekers krijgen een eigen, vaste zitplaats toegewezen.
 • Bij binnenkomst en in alle binnenruimten, zoals in de hal en gangen, dragen alle bezoekers een mondkapje. Deze kan worden afgedaan als iemand op zijn/haar stoel heeft plaatsgenomen.
 • Mensen lopen niet vrijblijvend rond. Indien iemand naar het toilet gaat, wordt een mondkapje gedragen.
 • Personen die drinken serveren of andere benodigdheden rondelen dragen een mondkapje.
 • Zorg ervoor dat bij wisseling van groepen er voldoende tijd is om tussentijds het interieur en gebruikte materialen te desinfecteren.
 • Zorg ervoor dat alleen activiteiten plaatsvinden waarbij de 1,5 meter tussen personen gewaarborgd is en waarbij mensen geen spullen van elkaar hoeven aan te raken (niet kaarten dus!)
 • Er mag koffie of thee geserveerd worden, maar geen eten; tenzij het een gesloten dagbesteding betreft, zie de toelichting hieronder.

Dagbesteding onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in een buurt/dorpshuis