Nieuwsbericht

Compensatiegelden? Ga met gemeente in gesprek en toon schade aan!

Op 8 september 2020 geplaatst door

In een eerder nieuwsbericht vroeg Sociaal Werk Nederland al aandacht voor de Kamerbrief van minister Kajsa Ollongren waarin het kabinet extra geld aankondigt. Hiermee zet het kabinet een stap in de richting van reële compensatie van de kosten en inkomstenderving van gemeenten en daarmee ook voor compensatie van sociaalwerkorganisaties.

Sociaal Werk Nederland is doorlopend in gesprek met ministeries en de VNG over de compensaties in verband met Covid-19 en investeringen in een duurzame sociale wijkaanpak. Recent ging het overleg over een lopend onderzoek naar meerkosten en inhaalzorg.

Sociaal Werk Nederland volgt ook actief de ontwikkelingen en afhandeling rond reeds gemaakte compensatieafspraken. Sluiten die niet aan bij de uitkomsten uit onze quickscans en de signalen die wij van onze leden ontvangen? Dan trekken we aan de bel bij ministeries en VNG. Dit is van belang, omdat de geleden schade vooraf, op basis van een inschatting, wordt toegevoegd aan het gemeentefonds.

Ook de € 17 miljoen die beschikbaar wordt gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen wordt toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit geld is niet geoormerkt en verantwoording over de besteding vindt plaats in de gemeenteraad.

Gebruik de rekenhulp
We raden lidorganisaties dan ook aan om de geleden schade als gevolg van Covid-19 goed in beeld te brengen en met de gemeente(n) in overleg te treden over hoe de steun kan worden vormgegeven. Zie daarvoor de rekenhulp voor gemeenschapsaccommodaties. De VNG heeft ons laten weten dat ze op zoek gaan naar zodanige indicatoren dat de verschraling van voorzieningen als gevolg van gedwongen bezuinigingen goed in beeld komt (zowel vóór als na de coronacrisis). 

Daarnaast agenderen we in het directie-overleg met de VNG de uitwerking van compensatieafspraken in eventuele regelingen of leidraden - zoals rond de buurt- en dorpshuizen (€17 miljoen voor 2020. Een aandachtspunt vanuit Sociaal Werk Nederland is de samenloop van verschillende compensatieregelingen die kan leiden tot onduidelijkheden en daarmee ook financiële onzekerheid voor leden.

Bovendien dringen we aan op het structureel schrappen van de opschalingskorting die aan gemeenten is opgelegd. Deze in de formatie overeengekomen opschalingskorting is voor gemeenten als een transportbedrijf dat bezuinigt op brandstof.

Het kabinet heeft nu een eerste stap gezet: gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona heeft het kabinet besloten om de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een verhoging van bestaande uitkeringen aan het gemeentefonds van € 70 miljoen in 2020 en € 160 miljoen in 2021. Mogelijk betekent dat ook iets meer financiële ruimte voor sociaalwerkorganisaties. 

Bron: SWN, LSA
Trefwoorden: compensatiegelden
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten