Themaoverzicht

CAO & Juridische Zaken

Arbeidszaken & Ondernemerschap

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Publicaties

 

Informatie over het Individueel Keuzebudget en het Loopbaanbudget vanuit cao-partijen

Informatie en materiaal vanuit cao-partijen.

-
1900

Rekenregels IKB

In dit document worden de door de cao-tafel vastgestelde rekenregels aangegeven, die betrekking hebben op de onderdelen van het IKB in hoofdstuk 4 (IKB), hoofdstuk 5 (verlof) en hoofdstuk 6 (vakantiet...

Maaike Verheul
-
1389

Rekentool IKB

Een link naar een hulpmiddel op de site van FCB voor werknemers om uit te rekenen hoe hoog het IKB is en hoeveel verlof hiervan kan worden gekocht. NB. In de toelichting bij de rekentoo...

Maaike Verheul
-
2081

Keuzehulp IKB

Een grafische weergave van de keuzes die met het IKB gemaakt kunnen worden. Ook is hierin opgenomen een aantal aandachtspunten, zoals gevolgen voor pensioenopbouw, toeslagen, etcetera. De keuzehulp st...

Maaike Verheul
-
1065

IKB informatie werknemers in een notendop

Het wat, waarom en hoe van het IKB. De informatie over het IKB op een rijtje voor werknemers. Via de site van FCB kan ook de brochure gedownload worden of besteld.

Maaike Verheul
-
1034

Power point presentatie voor interne communicatie aan leidinggevenden en P&O

Deze (basis)presentatie kan gebruikt worden tijdens bijeenkomsten met directie, leidinggevenden, P&O en OR of PVT. De presentatie geeft een beeld van het waarom, de mogelijkheden, het...

Maaike Verheul
-
1410

Checklist IKB

In deze checklist staan per maand suggesties voor communicatie en uitvoering van het IKB. Bespreek de activiteiten in de organisatie, verdeel de taken, noteer wie wat oppakt en vink af wat...

Maaike Verheul
-
1831

stappenplan IKB: van keuzes maken tot keuzes verwerken

In dit stappenplan staan de stappen beschreven die doorlopen kunnen worden: vanaf het moment dat medewerkers zichzelf informeren tot het verwerken van de keuzes in de salarisadministratie.  

Maaike Verheul
-
1092

IKB en salarisadministratie

Hoe moet het IKB verwerkt worden in de salarisadministratie? De belangrijkste aandachtspunten staan in bijgaand document. De belangrijkste salarisverwerkers en administratiekantoren zijn door...

Maaike Verheul
-
1448

Overzicht IKB voor werkgevers

In deze factsheet een overzicht van de belangrijkste elementen van het IKB. Op de site van FCB is onder  dossier Individueel Keuzebudget meer informatie en materiaal beschikbaar voor de...

Maaike Verheul
-
1152
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten