Nieuwsbericht

Wat doen corona en lockdown met je pensioen?

19 mei 2020 | 1 minuut lezen

De pensioenopbouw bestaat uit de pensioenpremie die werkgevers en werknemers maandelijks afdragen. Deze afdracht is op zich onvoldoende om tot een goed pensioen te komen en daarom beleggen pensioenfondsen de maandelijkse inleg om dankzij een goed rendement de pensioenopbouw te vergroten. Maar beleggen heeft ook risico’s zoals: beleggingsrisico, renterisico en valutarisico. Pensioenfondsen proberen die risico’s zoveel mogelijk te spreiden.

De huidige lockdown raakt de economie en daarmee ook het pensioen. Investeerders stellen investeringen uit of zien er helemaal vanaf. Daardoor dalen de beurzen, de beleggingsresultaten en uiteindelijk ook de dekkingsgraad van PFZW. En dus wordt het steeds moeilijker om aan de spreiding van risico’s te werken.
De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen het vermogen van het pensioenfonds en de pensioenen die daaruit moeten worden betaald. Bij een 100% dekkingsgraad is er precies voldoende geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Voorlopig is het nog onduidelijk wat de langetermijneffecten zijn maar dat de dekkingsgraad nu daalt is duidelijk: van tegen de 100% rond de jaarwisseling naar 84,6% in april 2020. Ondanks deze lage dekkingsgraad blijven de hoogte van de pensioenpremie en de bruto pensioenuitkering in 2020 gelijk. Als de dekkingsgraad dit jaar onder de 100% blijft kan dat echter negatieve gevolgen hebben voor de pensioenpremie en de opbouw.

ContactLid worden