Nieuwsbericht

Resultaten werkgevers- en werknemersenquête

4 mei 2020 | 1 minuut lezen

Vandaag zijn de resultaten van de werkgevers- en werknemersenquête gepubliceerd. De publicaties zijn een uitkomst van de bevraging van CBS in november en december 2019. Werkgevers en werknemers in zorg en welzijn zijn bevraagd over tal van arbeidsmarktthema’s waaronder: moeilijk vervulbare vacatures, knelpunten bij uitvoering personeelsbeleid, toekomstige personeelsbehoefte, scholing, toereikende kennis en vaardigheden, ervaren werkdruk etc.  Onderstaand zijn beide publicaties bijgevoegd.

ContactLid worden