Themaoverzicht

CAO & Juridische Zaken

Arbeidszaken & Ondernemerschap

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Nieuwsbericht

Tekst Cao Sociaal Werk 2019-2021 aangepast

Op 21 januari 2020 geplaatst door

Onlangs bleek dat er bij het vaststellen van de tekst van de nieuwe Cao Sociaal Werk een foutje is geslopen in artikel 2.5 over de opzegtermijn. Met dank aan de oplettende organisaties die ons hebben gewezen op deze omissie!

De cao schrijft een wederzijdse opzegtermijn voor van twee maanden, zowel voor werkgever als voor werknemer. Hierop was één uitzondering, namelijk als voor de werkgever op grond van artikel 7:672 lid 2 BW een langere opzegtermijn verplicht is.

Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) geldt vanaf 1 januari 2020 voor oproepkrachten die werken op basis van een nulurencontract een opzegtermijn van vier dagen (staat in de wet in artikel 7:672 lid 5). Van deze opzegtermijn kan in een cao niet worden afgeweken en dat betekent dat in het cao-artikel een tweede uitzondering moest worden toegevoegd. De opzegtermijn voor de oproepkracht die werkt op basis van een nulurencontract is aldus per 1 januari 2020 de verkorte opzegtermijn van vier dagen. Is deze uitzondering niet van toepassing dan heeft de werknemer nog steeds een opzegtermijn van twee maanden.

De aangepaste tekst van de cao treft u hier aan.

Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten