Themaoverzicht

CAO & Juridische Zaken

Arbeidszaken & Ondernemerschap

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Nieuwsbericht

Eén arbeidsmarkt van het sociaal domein?

Op 23 oktober 2019 geplaatst door

Door de decentralisatie van de Wmo, de Jeugdzorg en de invoering van de Participatiewet hebben gemeenten er veel meer taken bijgekregen. Die decentralisaties gingen bovendien gepaard met flinke bezuinigingen. Dat maakt het best lastig voor gemeenten en sociaalwerkorganisaties die  gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de hulp en ondersteuning van (kwetsbare) burgers. Toch weten zij elkaar steeds beter te vinden, al is de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nog verre van uitgekristalliseerd. De uitvoering van het werk binnen het sociaal domein verschilt per gemeente.

Het AZW-programma is een onderzoeksprogramma dat de sector zorg en welzijn wil voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en deze informatie te duiden. Vanuit het AZW-programma is onderzocht hoe het sociaal domein zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, hoe het sociaal domein er nu uitziet en wat de gevolgen zijn van de verschillende inrichtingsvormen door gemeenten voor de arbeidsmarkt.

Voor het sociaal werk wordt zichtbaar wat de werknemers merken van de veranderingen binnen het sociaal domein. Neem de functie-inhoud: in plaats van specialistisch moeten ze nu vooral generalistisch werken. Er moet ook meer worden samengewerkt, wat heeft geleid tot meer administratie en andere kennis, competenties en vaardigheden van werknemers.

Een van de conclusies is dat er geen sprake is van ‘een arbeidsmarkt van het sociaal domein’ maar van lokale en regionale arbeidsmarkten waar vraag en aanbod per situatie verschillen, en mede afhankelijk zijn van de keuzes die gemeenten en aanbieders maken.

Wat Sociaal Werk Nederland wel zorgen baart zijn de signalen van werknemers over de hoge werkdruk binnen het sociaal domein. Die zijn het gevolg van de concurrentie op prijs en tarieven die  veel gemeenten hanteren. Zie ook dit artikel over het indexeren door gemeenten.

Meer over dit onderzoek:

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten