Themaoverzicht

CAO & Juridische Zaken

Arbeidszaken & Ondernemerschap

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Nieuwsbericht

Kamerbrief Minister Ollongren over oplossen van knelpunten rond gegevensuitwisseling en privacy bij meervoudige problemen

Op 9 oktober 2019 geplaatst door

Veel professionals lopen ertegenaan: je ontvangt verontrustende berichten over bijvoorbeeld een spijbelende jongere of een teruggetrokken oudere en wilt die informatie delen met professionals in je netwerk. De privacywetgeving gooit dan echter roet in het eten. Actie is geboden, vindt minister Kajsa Ollongren  (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer.

Onder meer gemeenten, hulpverleners en lokale ombudsmannen hebben al herhaaldelijk aandacht gevraagd voor die knelpunten. Gemeenten die hun wettelijke opdracht om integraal te werken serieus nemen, kunnen die opdracht niet goed uitvoeren bij gebrek aan duidelijke grondslagen om die integraliteit mogelijk te maken.

Ook het kabinet erkent nu dus dat deze situatie leidt tot onduidelijkheid in het veld: organisaties en professionals zijn bang om informatie te delen, ook als de ernst van de situatie daar dringend om vraagt. Daardoor krijgen burgers niet altijd de juiste dienstverlening, worden ernstige problemen te laat of helemaal níét onderkend, of blijft de noodzakelijke samenwerking tussen partijen uit verschillende domeinen achterwege.

Daarom wil minister Ollongren een betere juridische basis voor de gegevensverwerking die nodig is voor passende hulp aan mensen met meervoudige problemen. Ze wil explicietere invulling geven aan bestaande taken van het college van Burgemeester & Wethouders of aan het verwerken van persoonsgegevens op grond van de AVG.

Sociaal Werk Nederland is blij dat de knelpunten worden onderzocht en er gezocht wordt naar werkbare oplossingen. Juriste Sandra van Elten: ‘In dat proces zijn onze leden goed meegenomen en enkelen hebben daar heel actief in meegedacht en meegewerkt.’

  • Lees de hele Kamerbrief in de bijlage
  • Sociaal Werk Nederland heeft een werkgroep om de deelnemers ervaring en kennis met elkaar te laten uitwisselen over door hen zelf aangedragen onderwerpen en thema's rond de AVG
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten