Themaoverzicht

CAO & Juridische Zaken

Arbeidszaken & Ondernemerschap

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Nieuwsbericht

Cao-akkoord Sociaal Werk is definitief

Op 16 juli 2019 geplaatst door

De leden van Sociaal Werk Nederland én de leden van de vakbonden (FNV en CNV) hebben met grote meerderheid ingestemd met het cao-onderhandelaarsakkoord Sociaal Werk. Dit betekent dat het akkoord vanaf 16 juli 2019 definitief is. 

Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland: “Sociaal Werk Nederland is tevreden over deze nieuwe cao. Dit akkoord draagt eraan bij dat we de komende twee jaar een aantrekkelijke sector blijven voor de medewerkers. Het is nu wel zaak dat gemeenten bij de inkoop van sociaal werk rekening houden met de toegenomen kosten. Namens de sector stuurt Sociaal Werk Nederland daarom vandaag een brief naar de wethouders financiën van alle gemeenten. We attenderen hen erop dat indexatie noodzakelijk is om de dienstverlening en de kwaliteit van het sociaal werk minstens op het huidige peil te houden.”

Deze brief is de eerste van een reeks initiatieven die Sociaal Werk Nederland deze zomer en dit najaar richting gemeenten onderneemt om hen te wijzen op de noodzaak van reële bekostiging van het sociaal werk.

Afspraken
De voorlopige salaristabellen waarin de overeengekomen loonstijgingen zijn verwerkt, zijn eerder al in concept op de website van Sociaal Werk Nederland gepubliceerd. Binnenkort krijgen ze hun definitieve vorm. Aan de definitieve complete cao-tekst wordt samen met FNV en CNV hard gewerkt. 

De belangrijkste cao-afspraken zijn:

  • een loonstijging van 3,25% met ingang van 1 september 2019 en een loonstijging van 3,25% per 1 juli 2020
  • een gelijke verdeling van de pensioenpremie voor werknemer en werkgever gaat in per 1 september 2019

De looptijd van de nieuwe Cao Sociaal Werk is van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021.

Vragen stellen over de nieuwe cao
Leden kunnen op de website op korte termijn een document vinden met veelgestelde vragen en antwoorden.

Alle leden van Sociaal Werk Nederland kunnen bij Juridische Zaken Online (JZO) terecht met vragen over de inhoud van de nieuwe cao.
Heeft u een JZO-abonnement? Dan worden de vragen niet afgetrokken van uw jaarlijkse tegoed. Vragen over de nieuwe cao kunt u stellen tot 31 oktober a.s.

Om uw vraag te kunnen stellen kunt u inloggen via jzo.sociaalwerknederland.nl. Houd uw inloggegevens bij de hand (lidmaatschapsnummer plus JZO-wachtwoord). Vervolgens kunt u uw vraag stellen via de keuzemogelijkheid ‘een cao-melding’.

Als u uw JZO-code kwijt bent kan de hoofdcontactpersoon van uw organisatie deze vinden via de site van Sociaal Werk Nederland. De hoofdcontactpersoon logt eerst in op www.sociaalwerknederland.nl, klikt vervolgens rechtsboven op MIJN PROFIEL en daarna op MIJN ORGANISATIE. Het lidmaatschapsnummer en het JZO-wachtwoord staan onder aan het scherm. Toch problemen met het inloggen? Stel uw vraag dan via jzo-support@sociaalwerk.nl.

De brief van Sociaal Werk Nederland aan de wethouders van financiën vindt u als bijlage en staat ook op onze website. Desgewenst kun u die brief gebruiken om uw eigen wethouder te benaderen met de concrete gevolgen van de loonkostenstijging voor uw eigen aanbod, werkdruk, ziekteverzuim.
Het verslag van de extra ALV dd 15 juli 2019 vindt u hier. 

Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten