Themaoverzicht

CAO & Juridische Zaken

Arbeidszaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de cao W&MD en arbeidswetgeving.

Nieuwsbericht

"Goed voorbereid op weg naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)"

Op 12 juni 2017 geplaatst door

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt eraan en vervangt per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De AVG legt opnieuw de nadruk op de privacy-rechten die personen hebben en de plichten die dit voor organisaties meebrengt die veel met persoonsgegevens werken. In de AVG staat meer dan bij de Wbp de ‘betrokkene’ centraal.

Tegelijkertijd moeten organisaties stevige voorzorgsmaatregelen nemen om te zorgen dat zij passend omgaan met persoonsgegevens en deze op de juiste manier beschermen. Zo moeten organisaties inzicht krijgen in de verwerkingen van persoonsgegevens door een register bij te houden, moeten overeenkomsten worden afgesloten met leveranciers en moet er in sommige gevallen verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) worden benoemd.

Sociaal Werk Nederland heeft dit onderwerp al een tijd in het vizier en op basis van de vele vragen van leden kunnen we wel stellen dat dit onderwerp leeft en erg belangrijk is  (denk aan de omgang met persoonsgegevens van cliënten en werknemers, de verzuimregistratie etc.). We besteden de komende tijd daarom meer aandacht aan dit onderwerp.

Tijdens het eerstvolgende overleg voor personeelsfunctionarissen (OPOF) op 22 juni aanstaande zal mr. Marius van Rijswijk MBA van Verdonck, Klooster en Associates (VKA) een ‘AVG-aftrap’ geven. Hij zal de deelnemers van het OPOF informeren over de AVG en de impact ervan. Vanaf september biedt Sociaal Werk Nederland in samenwerking met VKA een aantal seminars aan waarbij de leden op een praktische manier leren werken met de eisen uit de AVG. 

We zitten ondertussen natuurlijk niet stil en we gaan de komende weken inventariseren welke behoefte organisaties hebben met betrekking tot de juiste ondersteuning op dit thema. Ook onderzoekt Sociaal Werk Nederland op dit moment de mogelijkheden om als sector meer in collectiviteit te doen waardoor kostenbesparingen kunnen worden bereikt. Meer informatie hierover volgt uiteraard binnenkort en houdt u onze website en berichtgeving in de gaten.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
senior beleidsadviseur P&O

Geachte mevrouw Krop,

Gisteren las ik op de website van SWN dat er in september en oktober middagseminars 'Voorbereid op de AVG" worden gehouden. Vandaag kan ik hierover niets meer terugvinden op de site. Kunt u aangeven of aanmelden voor de middagseminars nog mogelijk is?

Met vriendelijke groet,

Marion Boomsma,
WerkPro

Community manager

Beste mevrouw Boomsma, 

onze excuses, dit was een technische fout. U kunt de data hier vinden: 
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/kwaliteit/nieuws/5710-organisaties-bereid-je-nu-voor-op-de-algemene-verordening-gegevensbescherming-avg


Gr Janina
 

Functie: jurist
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Community manager
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: senior beleidsadviseur P&O
Organisatie: WerkPro
CAO & Juridische Zaken
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordOnze ESF-subsidiePrivacy Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten