Themaoverzicht

CAO & Juridische Zaken

Arbeidszaken & Ondernemerschap

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Nieuwsbericht

Scholing was nog nooit zo goedkoop!

Op 2 juni 2015 geplaatst door

In het nieuwe sociale domein is straks niet alleen de burger zelfredzaam. Ook de sociaal werker dopt zijn eigen boontjes, met duurzame inzetbaarheid als het ultieme doel. De nieuwe cao speelt daarop in, onder andere via de introductie van het loopbaanbudget voor iedere werknemer per 1 juli 2015. Met dit budget kunnen werknemers gedurende hun dienstverband werken aan hun loopbaanontwikkeling.
Het Rijk onderkende al eerder dat de sectoren W&MD, Jeugd en Kinderopvang extra geld nodig hebben om hun personeel mee te laten bewegen met de decentralisaties en de gevolgen van de economische crisis. Minister Asscher heeft 8,5 miljoen uitgetrokken voor de drie branches en zijn goedkeuring gegeven aan het Sectorplan WJK. Dat biedt werkgevers de kans om extra te investeren in de loopbaan en de kwaliteit van medewerkers.

Subsidie voor groot scala aan trainingen
Diverse MOgroepleden en hun medewerkers hebben ondertussen al geprofiteerd van de subsidies. Want er is veel mogelijk. De subsidie geldt namelijk niet alleen voor het aanbod in de scholingsgids van het FCB, maar ook voor veel andere relevante trainingen. ‘En het gereserveerde geld moet voor 16 maart 2016 zijn besteed,’ aldus beleidsmedewerker Maaike Verheul van de MOgroep. ‘dus ik raad sociaal werkorganisaties en hun medewerkers aan ervan te profiteren nu het nog kan.’
Organisaties kunnen via FCB gebruik maken van de diverse subsidieregelingen. Het gaat om twee clusters van scholingsactiviteiten:

  • Subsidies  voor Scholing en Omscholing
  • Subsidies voor Loopbaantrajecten

Subsidies voor scholing en omscholing
Het FCB heeft een Scholingsgids met getoetste opleidingen en trainingen, voor  uitvoerende professionals en voor werknemers die een belangrijke rol in de (veranderende) organisatie vervullen (leidinggevenden, medezeggenschap, staf of kwaliteitsfunctionarissen). Wat ook kan: zélf een scholingsinstituut aandragen voor de Scholingsgids met een scholingsprogramma op maat, mits die past binnen het kader dat door de sociale partners is vastgesteld.
Werknemers  die naar een andere branche willen overstappen kunnen met subsidie een omscholingstraject volgen.

Subsidies voor Loopbaantrajecten
Deze subsidies zijn verdeeld over drie categorieën:

  • Voorlichting en bewustwording
  • Loopbaantrajecten
  • Loopbaangesprekken voor werknemer

Voorlichting en bewustwording
Hieronder vallen bijvoorbeeld interactieve trainings- en voorlichtingsbijeenkomsten speciaal voor welzijnswerkers. Denk aan ‘LinkedIn voor beginners’, ‘Het Power CV’ en ‘Hoe maak ik een ePortfolio’. Ook worden er in het najaar door het hele land weer loopbaanevents georganiseerd, waaraan medewerkers kunnen deelnemen.
Voor managers in de branche is de Masterclass ‘Leidinggeven aan loopbaanontwikkeling’ ontwikkeld. Managers krijgen tijdens die masterclass een training over hoe zij medewerkers in veranderingsprocessen kunnen begeleiden en ondersteunen.

Loopbaantrajecten
Voor medewerkers in de Welzijnsbranche is er groepsgewijze en individuele begeleiding bij het zoeken van een nieuwe baan, binnen of buiten de branche. De bijdrage geldt voor de training en scholing uit de Loopbaangids. Dit kan variëren van training, voorlichting en coaching tot werk-naar-werk trajecten. Ze zijn individueel of groepsgewijs te volgen. Alleen werkgevers kunnen een aanvraag indienen. Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen, moeten de loopbaantrajecten voor 1 maart 2016 afgerond zijn. Vraag dus op tijd subsidie aan! 

Loopbaangesprekken voor werknemers
Voor 750 welzijnsmedewerkers is er een afspraak gereserveerd met een externe loopbaancoach. FCB heeft drie organisaties geselecteerd die de loopbaangesprekken uitvoeren.

Scholingsgids
Ontdek alle scholingskansen en subsidiemogelijkheden op de website van FCB. Daar vind je ook alle details over de bijdragen van het Rijk, de werkgever en FCB.

 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten