Nieuwsbericht

Definitief cao-akkoord Welzijn

Maaike Verheul
28 november 2014 | 1 minuut lezen

De nieuwe Welzijnscao is een feit. De MOgroep en CNV Publieke Zaak hebben op 28 november een definitief cao-akkoord bereikt. De looptijd van de cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. Leden van Abvakabo FNV hebben nog tot vijf december om te stemmen. De MOgroep is blij met dit akkoord. De marktconforme loonstijging gaat gepaard met vernieuwing voor zowel werkgevers als werknemers. De MOgroep hoopt dat ook de leden van Abvakabo FNV dit op waarde zullen schatten.

Vernieuwing
Duurzame inzetbaarheid is vanaf nu de motor van de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. De arbeidsmarktpositie van de medewerker wordt tijdens het dienstverband versterkt. De werknemer krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget.

Het individueel keuzebudget (IKB) is een ‘zakje tijd en/of geld’ dat de werknemer naar behoefte kan inzetten, afhankelijk van levensfase en behoefte.
Het loopbaanbudget is bedoeld voor loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid. Dit budget vervangt per 1 juli 2015 de huidige cao-regelingen bij ontslag (WW-aanvullingsregeling/wachtgeld en ontslagvergoeding). Hierdoor is na ontslag alleen de wettelijke transitievergoeding van toepassing. Over de besteding van het loopbaanbudget gedurende het dienstverband maken werkgever en werknemer samen afspraken.

Overige afspraken
De overeengekomen salarisstijgingen zijn: een salarisstijging van 1% per 1 december 2014; een eenmalige uitkering van 300 euro bruto in januari 2015, naar rato van de omvang van het dienstverband, en een salarisstijging van 250 euro op jaarbasis (verwerkt in de salarisschalen); een salarisstijging van 1% per oktober 2015.

Ingangsdatum van het individueel keuzebudget (IKB) is 1 januari 2016. Onderdeel van het IKB is de eindejaarsuitkering, de vakantietoeslag, het bovenwettelijk vakantieverlof en de jubileumuitkering. De hoogte van het loopbaanbudget is 1% op structurele basis over het jaarsalaris van de medewerker. Vanwege de ingangsdatum op 1 juli 2015, is dit 0,5% in 2015. Tijdens de looptijd van de cao komt hier nog eenmalig 0,375% bij (0,25% in 2015 en 0,125 in 2016).

Cao-informatie
De komende periode informeert de MOgroep de leden op diverse manieren over de vernieuwingen en veranderingen in de cao. Er komt informatie van sociale partners gezamenlijk, met een uitleg over de belangrijkste afspraken. En informatie en voorlichting door de MOgroep over de rol en taken van P&O, manager en bestuurder. De leden ontvangen zeer binnenkort het concrete ondersteunings- en informatieaanbod.   

In de bijlage u aan een aantal vragen en antwoorden over de gevolgen als de leden van Abvakabo FNV niet instemmen met het akkoord, zodat u uw werknemers hierover desgewenst kunt informeren.

In het thema CAO en Juridische Zaken vindt u de salaristabel per 1 december 2014 en per 1 januari 2015.  

Lid wordenContact